Bemutatkozás

Eurythmie Alapfokú Művészetoktatási intézményünk küldetése

Művészeti Iskolánk alapításának célja, hogy otthont adjon minden gyermeknek, aki érzékeny a művészetekre és sporttevékenységekre. Intézményünk magasszínvonalú oktatási és pedagógiai rendszert kíván kiépíteni és fenntartani, mely arra hivatott, hogy a német és a magyar kultúrát ötvözze. Megtartva a magyarságtudatot, ápolva a német gyökereket. Segítse a kultúrák közötti kapcsolatépítést és kommunikációt.

Intézményünk fő profilja a német néptáncoktatás és a modern társastáncok tanítása. Fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon a gyerekek megismerjék azt a társastánckultúrát, mely a németországi kultúra alapvető része és az itt élő német származású fiatalok ugyanolyan magas színvonalú táncoktatásban részesüljenek, mint Németországban élő társaik.

Tapasztalataink által, melyet Baján és térségében végzett több éves munkánk során szereztünk, tudjuk, hogy a tánc nevelő hatása milyen eredményesen fejleszti a gyerekek testi és szellemi képességeit. A tánc segítségével nem csak a gyerekek ritmusérzékét fejlesztjük, hatással lehetünk mozgás koordinációjuk, finom és nagy motorikus képességeik fejlődésére is. Emellett a tánc, mint a kommunikáció egyik fajtája, segíti a gyerekek önkifejező képességét, melynek révén jobban megismerhetik önmagukat és személyiségfejlődésükre is pozitív hatást gyakorolhatunk.

A társas érintkezés egyik legkifinomultabb és legtöbb komponensből álló formája a tánc. Ezáltal komoly hatást gyakorolhat társas kapcsolatainkra, de az élet egyéb területein is előnyre tehetnek szert azok a gyerekek, akik fiatalabb korukban már megismerkedtek a táncok alapjaival, ismerik az alap illemszabályokat és testtartásukkal magabiztosságot sugároznak. Feladatunknak érezzük egy olyan generáció nevelését, mely nyitott a kultúrára, képes látni a mozgás szépségét és törekszik a harmóniára. Elképzeléseink szerint erre a legalkalmasabb, ha az iskolarendszeren keresztül, az oktatási intézményekkel együttműködve törekszünk, hogy népszerűsítsük a hagyományőrzést és új hagyományokat teremtsünk.

Közös akarattal arra törekszünk, hogy mindenkor a tanulók és az ő érdekeik álljanak az első helyen. Csapatunk szándéka, hogy az iskolák terheit könnyítsük munkánkkal, a társintézmények pedagógusainak munkáját támogassuk.
Az együttműködések keretein belül támogassuk az iskolai előadásokat, kezdeményezzük a városi szerepléseket és egyéb nemzetközi bemutatók, előadások megvalósulását segítsük elő. 

Az intézményt azért hozzuk létre, hogy a már meglévő tanulóinkat, ne csupán egyesületi kereteken belül tudjuk segíteni. A magyar művészeti iskolával egyidejűleg egy stuttgarti székhelyű iskolával is együttműködést kezdeményeztünk, mely lehetővé teszi az országok közötti jó kapcsolat erősítését és az oktatók vendégelőadásait, cserediákok fogadását és küldését intézményeink között. Pedagógusaink az ország minden pontjáról csatlakoznak hozzánk, mindannyian diplomával rendelkezők, a közösség megbecsült tagjai. Országos és nemzetközi szinten is elismert pedagógusok, akik életüket szentelték a művészetnek és sportnak. 

Fontos, hogy a szakembereink ezáltal a program által felfedezhetik azokat a fiatalokat, akik nagy reménységek művészeti területen és segíthetik útjukat a további fejlődés során. Induló iskolánk több magyar és külföldi művészeti intézménnyel folytat tárgyalást, hiszen minden növendékünk egy ajánlást kap, mely segíti őt a további művészeti tanulmányok folytatására.

Tanulóink oktatása két irányú. Művészeti alapoktatást és versenyfelkészítést is biztosítunk azok számára, akiknek komoly céljaik vannak a tánccal. Évente számtalan dobogós versenyeredménnyel térnek haza versenyzőink az ország különböző pontjairól, ezzel is öregbítve a város és a környékbeli települések hírnevét.

Céljaink elérésének legnagyobb biztosítéka a folyamatosan bővülő tantestületünk, mely aktív, nyitott, magáénak érzi a feladatokat, magas színvonalú szakmai tudással és hírnévvel rendelkezik. Szakmailag és módszertanilag felkészült, önmagát folyamatosan fejlesztő  nevelőtestület. Elkötelezettek az iskolai munka, az intézményi fejlesztés és a partnermunka iránt. Iskolánkat egy nemzetközi összekötő kapocsnak szánjuk, mely a távoli iskolák gyermekeit láthatatlanul is összeköti és a már meglévő jól működő és erős egységet, még erősebbé teszi. Az iskolaválasztás során is perspektívát nyújt a jelentkező, művészi vonalat képviselő diákok számára.

                                                                                                                                                     

Pestality Bianka   
Sundance TSE elnök, Eurythmie AMI intézményvezető    

 Szalkai Szabó Gábor
Sundance TSE szakmai vezető, Eurythmie Kft., ügyvezető

Scroll to Top