Bemutatkozás

Intézményi környezet

Bács-Kiskun megyének az a kistérésége, ahol művészeti iskolánk megkezdte a működését, Bácskának nevezik. Ez az elnevezés valószínűleg nem az eredeti alakja a terület nevének. Valószínűbb a fülünk számára ma érdekesnek hangzó, Bácsság elnevezés. Az oka az átalakulásnak a területe jellemző nemzeti sokszínűségben keresendő, a török háborúk idején a területre délről nagyszámú szerb illetve horvát nemzetiség érkezet így a táj elnevezése is a szláv nyelvekhez közelebb álló alakká idomult. A török hódoltság után Dunán lehajózó német ajkú sváb telepesek érkeztek a területre és az ő kezük munkája virágoztatta fel a vidéket, német nyelven a Batschka nevet adták új hazájuknak.

Ez a nemzeti sokszínűség vezetett oda, hogy a területen hosszú ideje működnek különböző hagyományőrző csoportok és a néptáncoktatásnak is régre nyúló hagyományai vannak.

Művészeti iskolánk ebbe a pezsgő kulturális vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, támogatni a rég múlt szokásait és új hagyományokat teremteni.

Székhelyünk megegyezik a térség központjával. Baja mindig is fontos dunai kikötő város volt és kereskedelmi csomópont. A bajai kistérség más, kevésbé frekventált településein is folytatunk oktató munkát, ezek közé tartozik Bácsbokod, Bácsborsod, Csátalja, Dávod és Kunbaja.  Közös a kistelepülésekben, hogy a legtöbb munkalehetőség a mezőgazdaságban vagy az ehhez kapcsolódó iparágakban van az itt élőknek. Sok fiatal számára nem elég vonzóak igy a lehetőségek és a környező nagyvársokban költöznek el, ezért a községekre jellemző a csökkenő népesség és a lakosság átlagéletkorának növekedése. Az alapfokú oktatás minden településen elérhető, a művészeti képzésekkel pedig szeretnénk szélesíteni a lehetőségek palettáját. A vidék természeti kincsei, mint például a jó levegő, egészséges környezet; kiegészülve színvonalas és sokrétű oktatással újra vonzóvá tudná tenni a gyermekes családok számára a falusi életet.    

Eurythmie Alapfokú Művészetoktatási intézményünk küldetése

 „Ha egy évre előre gondolsz, vess el egy magot. Ha tíz évre előre gondolsz, ültess egy fát.”

                                                                                                                                               Kínai költő, i.e. 500 

 

A gyermekek nevelése a jövő formálásának legfontosabb módja. Fő célunk, hogy növendékeinkkel megismertessük a harmonikus mozgás szépségét, építsük a fiatalok személyiségét, a harmónia és szép iránti vágyat. Gyermekkorban nagy szerepet kell kapnia az önkifejezésnek és kreativitásnak. Művészeti iskolánk küldetése, hogy ebben segítséget nyújtson tanítványainak a zene és mozgás felhasználásával. Átadjuk iskolánk értékrendjét, mely a kölcsönös tiszteletben és elfogadásban gyökerezik.  Pedagógusaink példamutató magatartásával inspirálja a következő generációt, hogy az illem nem ment ki a divatból és érdemes megtartani jó szokásainkat, ápolni ezeket.  

Intézményünk célja a nevelési és oktatási feladatain túl, hogy Baja és térségének kulturális életében hagyomány őrző és érték teremtő szerepet töltsön be. A települések programjainak és rendezvényeinek visszatérő fellépői lehessenek a növendékeink. Ezáltal is olyan élményekhez juttatva tanítványainkat, ami hozzájárul önbizalmuk és személyiségük fejlődéséhez.

Törekszünk külső kapcsolataink folyamatos bővítésére, a kölcsönös tudásmegosztás fejlesztésére.

Intézmény jogi státusza

Intézmény neve: Eurythmie Alapfokú Művészeti Iskola

OM azzonostója: 203543

Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Vasvári Pál utca 4.

 

Az intézmény alapítója, címe:

Eurythmie Oktató és Szolgáltató Kft.

6500 Baja, Kölcsey Ferenc 23.

 

Az intézmény fenntartója, címe

Eurythmie Oktató és Szolgáltató NKft.

6500 Baja, Kölcsey Ferenc 23.

Cégjegyzékszám:03-09-134845

 

Az intézmény alaptevékenysége: 852010 alapfokú oktatás

Alaptevékenység szakfeleadat rend szerinti elnevezés:

852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban (néptánc, társastánc)

Az intézmény típusa:

Alapfokú Művészeti Iskola 6-22 évesek számára táncművészeti ágban.

Oktatás rendje: nappali.

 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

 

Törvényességi felügylet:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal